ANBI

Stichting De Helling Utrecht heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie, zie www.belastingdienst.nl/giften.

Code of Cultural Governance

Stichting De Helling voldoet aan de principes en best practice bepalingen van de Governance code Cultuur. Ze werkt volgens het ‘bestuur+directie’-model.

Bestuur De Helling

Gwen Peroti (voorzitter) – 16-02-2021 tot en met 16-02-2025
Jan-Willem Vroege (penningmeester) – 15-03-2022 tot en met 15-03-2026
Annerie Lotterman (secretaris) – 18-02-2015 tot en met 18-02-2023
Ronald Besemer (secretaris) – 01-02-2022 tot en met 01-02-2026
Tim Geertshuis (algemeen lid) – 25-05-2021 tot en met 25-05-2025

Downloads

Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2021