Privacy verklaring

Wanneer je onze website bezoekt, als je tickets bij ons aanschaft of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verwerken we persoonsgegevens van je. Omdat we je privacy serieus nemen willen we je hierover graag informeren.

English version
In onze privacyverklaring lees je welke gegevens worden vastgelegd, welke je aan ons verstrekt, waarom we deze nodig hebben, wat we daarmee doen en hoe we de veiligheid hiervan waarborgen.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, en zullen dat altijd duidelijk communiceren. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op: 24 mei 2018.

Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via info@dehelling.nl o.v.v. ‘Privacy’.

Welke persoonsgegevens we verwerken

Gegevens die je zelf verstrekt
Wanneer je een account aanmaakt om tickets te kopen vragen we om je e-mailadres, voor- en achternaam en geslacht. Het opgeven van je postcode, huisnummer en woonplaats is vrijwillig. Bij het aanmaken van je account krijg je ook de mogelijkheid om toestemming te geven voor het laten toezenden van onze nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor op ieder gewenst moment uitschrijven.

Automatisch verzamelde gegevens
Wanneer je www.dehelling.nl gebruikt maken we gebruik van analytische cookies. Hierbij maken we gebruik van Google Analytics. Op deze wijze kunnen wij het gebruik van onze website in kaart brengen en analyseren. Deze gegevens zijn anoniem en niet naar jou persoonlijk te herleiden. Meer weten? Check dan ook de privacyverklaring van Google.

Wanneer je bij ons een ticketaccount aanmaakt of hierop inlogt plaats onze ticketingprovider (Stager) functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om het inlog en/of het aankoopproces te vergemakkelijken; zo wordt bijvoorbeeld je e-mailadres automatisch ingevuld.

Wat doen we met je gegevens?

We verzamelen je gegevens met de volgende doelen:

  • Het verwerken van je ticketaankoop.
  • Voor het versturen van onze nieuwsbrief of relevante evenementen per e-mail (alleen wanneer je je hiervoor aanmeldt).
  • Om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden bewaard in een datacenter met beveiliging. Online betalingen gebeuren via gerenommeerde payment service providers in beveiligde, versleutelde processen. Ook de uitwisseling van accountgegevens is met SSL-encryptie beveiligd. Zorg echter ook voor een optimale beveiliging van je eigen apparatuur en ga zorgvuldig om met je inloggegevens.

Bij een beveiligingslek melden wij deze bij de daarvoor bestemde autoriteiten, zoals wettelijk verplicht. Daarnaast nemen we contact op met de betrokkenen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Doorgifte aan derden

Wij verkopen je gegevens nooit aan derden en we verstrekken je gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals onze ticketingprovider), hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. De Helling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Helling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het gegeven doel. Dit verschilt per activiteit en de wettelijke verplichtingen die hieraan verbonden zijn.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

Indien je (gegevens in) je account wilt inzien, wijzigen of verwijderen kan je dat hier doen.

Neem voor vragen of opmerkingen hierover contact met ons op via info@dehelling.nl o.v.v. ‘Privacy’.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehelling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aanvaarding

Door gebruik te maken van onze website geef je te kennen dat je instemt met de privacyverklaring van De Helling.