Eigenzinnig Podium

Missie en visie

De Helling is een middelgroot onafhankelijk (kern)podium in Utrecht met een maximale capaciteit van 490 bezoekers. De capaciteit en programmering maken De Helling een belangrijke schakel in de landelijke en Utrechtse keten van podia. Tussen 2014 en 2019 is een verzelfstandigingsproces ingezet waarmee De Helling gefaseerd los kwam te staan van Tivoli(Vredenburg) en uitgroeide tot een eigenzinnig baken binnen het culturele landschap. De programmering van De Helling is divers en bevindt zich op de uiteinden van het popculturele spectrum en op de kruispunten van genres, met een nadruk op heavy, bass music, global sounds, hiphop en experimental. Hoewel de basis breder is dan de uiteinden van het spectrum geven deze spikes kleur aan het programma.

De Helling is trotse inwoner van Utrecht. Haar directe omgeving, een levendige buurt aan de rand van het centrum van Utrecht, de rauwe look van het pand, de 24-uursvergunning, het station naast de deur, het kwalitatief hoogstaande aanbod, de professionele staf en last but not least het steengoede geluid, zorgen gezamenlijk dat het bezoeken van een concert of clubnacht in De Helling voor veel liefhebbers thuiskomen is. Voor deze bezoekers is popcultuur belangrijk voor hun identiteit, geluk en sociale omgeving en biedt De Helling een veilige hub van gelijkgestemden.

De organisatie van De Helling is een netwerkorganisatie: een klein professioneel team gericht op wisselende samenwerkingen. Externe curatoren worden actief gezocht, benaderd en soms opgeleid. De Helling heeft hierdoor haar voelsprieten voor trends op vele plekken en is divers en inclusief. Daarnaast geeft het podium volop ruimte aan talentontwikkeling en ondernemerschap, zowel (inter)nationaal als regionaal.

Visie

De Helling verbindt maker en liefhebber van identiteitsbepalende popcultuur en is overtuigd dat artistieke ontwikkeling de toekomst is voor deze popcultuur. Identiteitsbepalende popcultuur wordt door zowel makers als liefhebbers doorleefd en bevindt zich meestal buiten de mainstream. Liefhebbers zijn toegewijd en bezoeken festivals, clubnachten en concerten door heel Europa. Makers vormen vaak een hechte community en vinden elkaar regelmatig in nieuwe (cross-over) projecten. De Helling richt zich vooral op liefhebbers in de genres heavy, bass music, global sounds, hiphop en experimental.

Missie

De Helling is een no-nonsense podium met een nationale signatuur voor identiteitsbepalende popcultuur. De Helling biedt creatieve makers en liefhebbers een thuisbasis, stimuleert een hoge mate van authenticiteit, huisvest een diversiteit aan voorkeuren, leeftijden en achtergronden en geeft ruimte aan ontplooiing en ontwikkeling van genres die elders weinig te zien zijn, onder andere door een team van goed ingevoerde programmeurs en een groot en sterk (cultureel) netwerk van externe curatoren. Dit alles vanuit de overtuiging dat artistieke ontwikkeling onmisbaar is voor popcultuur. Dit maakt De Helling een plek die inclusiviteit ademt, op trends inspeelt en vooruitstrevend buiten de gebaande paden innoveert en een onmisbare haven voor talentontwikkeling is, zowel voor als achter het podium.