Huisregels

Om een bezoek aan De Helling voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, hebben we een aantal huisregels opgesteld. De huisregels zijn ook te vinden bij onze kassa en entree.

• Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee

• Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, heeft de directie van De Helling ten alle tijden het recht om je de toegang te ontzeggen.

• Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.

• Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

• Voor jouw en onze veiligheid maakt De Helling gebruik van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Iedereen die De Helling bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

• Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.

• Wij kunnen het gebruik van de garderobe verplichten.

• Het is niet toegestaan om tassen mee te nemen in de zaal.

• Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen.

• Crowdsurfen is niet toegestaan.

• De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.

• Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben na 23:00 uur geen toegang.

• Het is in De Helling verboden om te roken (dit geldt ook voor het gebruik van een vaporizer of vergelijkbare artikelen).

• Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.

• De handel in en het gebruik van soft- en harddrugs zijn verboden.

• Het is verboden in of om De Helling goederen te verhandelen.

• Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.

• Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geen tabak verkocht.

• Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.

• Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.

• Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

• Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.

• Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.

• Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.

• Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kunt je die schriftelijk bij de directie van De Helling melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’.

• Tenzij anders gecommuniceerd, is het toegestaan foto’s te maken met niet-professionele apparatuur. De optredende artiest kan echter (soms nog op de dag van het concert zelf) beslissen dat dit niet is toegestaan. In dat geval zal dit expliciet gecommuniceerd worden op onze website en middels posters in ons pand. Ook video-opnamen zijn alleen toegestaan als ze geschoten zijn met niet-professionele apparatuur zoals mobiele telefoons. Onrechtmatig verkregen opnamen worden in beslag genomen. Ook hiervoor geldt dat de artiest (soms nog op de dag van het concert zelf) kan beslissen een totaalverbod te willen op het gebruik van video-apparatuur.