OPEN ‣ Collective Care

Panelavond over queer sociale veiligheid gecureerd door Stichting Prisma Groep & de Utrecht Ballroom Scene

[English below]

Op dinsdag 20 februari hebben wij Stichting Prisma Groep weer te gast. En ze zijn dit keer niet alleen. Deze avond organiseren zij samen met de Utrecht Ballroom Scene, die ook een optreden zullen verzorgen!   

Stichting Prisma Groep en de Utrecht Ballroom Scene organiseren deze avond samen een panelavond waarin zij het gaan hebben over sociale veiligheid, zelfbeschikking en intersectionaliteit o.l.v. gespreksleider Tahrim.

Tahrim is een Nederlandse Surinaamse homoseksuele CIS-man met een islamitische achtergrond en is opgegroeid in de Bijlmer in Amsterdam. Hij beweegt zich nu voornamelijk in een overwegend witte omgeving en is een boek aan het schrijven over zijn leven. De panelleden deze avond zijn Mels Velterop, Sharmila Vooren, Kaye Candaza en Guilliano Pinas.

Sharmila Vooren (zij/haar), ook bekend als Sharmila 007 (21) is visagiste, creatief directeur en activiste. Met haar bedrijf VAIN Beauty helpt ze mensen zichzelf uit te drukken door middel van make-up en biedt ze een veilige ruimte voor queer- en trans mensen en mensen met een beperking. In haar werk en activisme probeert ze te vechten voor een menselijkere samenleving en ondersteunt ze gemeenschapsinitiatieven die wederzijdse hulp, zorg, vreugde, vrijheid en genezing bevorderen.

Mels Velterop (die/diens), ook bekend als Mels 007 (34) is seksueel traumatherapeut voor jongeren. In diens vrije tijd zingt die als een vorm van emotionele ontlading. Sociale veiligheid, vooral voor queer people en POC, is belangrijk voor Mels, omdat het niet vanzelfsprekend is voor deze gemeenschap.

Kaye Candaza is van Filipijnse afkomst en intersekse met transervaringen. Ze is hoofd diversiteit bij Filipino LGBT Europe en bestuurslid bij Stichting Prisma Groep.

Stichting Prisma Groep zet zich vooral in voor empowerment van BIPOC LHBTQI+ en ongedocumenteerde LHBTQI+ personen. In het Intersectioneel GSA-project gaat het over zelfbeschikking en intersectionaliteit. Voor meer informatie zie de website. Utrecht Ballroom Scene is een queer community die personen van kleur en trans mensen centraal stelt. Zij organiseren Voguing lessen, community bijeenkomsten, workshops en balls. Voel je welkom om naar deze bijeenkomst en dit panelgesprek te komen. Je mag uiteraard ook vragen stellen. 

OPEN is altijd gratis toegankelijk zolang onze capaciteit het toelaat. Wil je zeker zijn dat je binnenkomt? Reserveer dan gratis een plek.

 

[ENGLISH]

On Tuesday February 20, Prisma Group will be joining us again for OPEN. And this time they aren’t alone. Utrecht Ballroom Scene will join them and provide a performance as well!

The Prisma Group Foundation and Utrecht Ballroom Scene are jointly organizing a panel this evening in which they will discuss social safety, self-determination and internsectionality led by discussion leader Tahrim.

Tahrim is a Dutch-Surinamese gay CIS man with an Islamic background who grew up in the Bijlmer in Amsterdam, and now mainly finds himself in predominantly white environments. He is currently writing a book about his life. Panellists this evening include Mels Velterop, Sharmila Vooren, Kaye Candaza and Guilliano Pinas.

Sharmila Vooren (she/her), also known as Sharmila 007 (21) is a make-up artist, creative director and activist. With her company VAIN Beauty she helps people express themselves through make-up and harbours a safe space for queer, trans and disabled people. Throughout her work and activism she tries to fight for a more humane society and support community initiatives that promote mutual aid, care, joy, freedom and healing.

Mels Velterop (they/them), also known as Mels 007 (34) is a sexual trauma therapist for young people. In their free time, they sing, as a form of emotional release. Social safety, especially for queer people and POC, is important to Mels, because it is not a given for this community.

Kaye Candaza is of Filipino descent and intersex with trans experiences. She is head of diversity at Filipino LGBT Europe and a board member at Prism Group Foundation.

The Prisma Group Foundation is particularly committed to empowering BIPOC LGBTQI+ and undocumented LGBTQI+ persons. The Intersectional GSA project is about self-determination and intersectionality. For more information, see their website. Utrecht Ballroom Scene is a queer community that focuses on people of color and trans people. They organize Voguing classes, community meetings, workshops and balls. Feel free to come to this meeting and panel discussion on Tuesday the 20th of February. Of course you are welcome to ask questions as well.  

OPEN always has free entrance as long as our capacity allows it. If you want to secure a spot, reserve one for free.

Handig om
te weten

Onze concerten zijn voor alle leeftijden toegankelijk, t/m 14 jaar adviseren we wel om samen met een volwassene te komen. Voor clubnachten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar tenzij anders vermeld.

De Helling is PIN-Only. Dit betekent dat wij bij de kassa, bar en garderobe geen contant geld kunnen aannemen. Neem dus je pinpas of creditcard mee. De garderobe is verplicht voor grote tassen en jassen en kost €2,- per item.

Ben je verhinderd en kan je niet meer naar een concert of clubnacht in De Helling? Dan raden we je aan je ticket via TicketSwap te verkopen. TicketSwap is een officiële partner van De Helling en daarmee het enige veilige platform wat wij ondersteunen in het doorverkopen van kaarten. De tickets welke via TicketSwap worden verhandeld worden automatisch gecheckt in onze database en voorzien van een nieuwe barcode. Zo ben je zeker van een geldig ticket. Veel plezier!

We werken doorgaans met staanplaatsen. Indien je slecht ter been bent kun je altijd bij een van onze personeelsleden vragen om een barkruk, zodat je toch van het concert kan genieten. Ook is De Helling is rolstoeltoegankelijk, maar helaas (nog) niet via de hoofdingang. Wanneer je De Helling wilt bezoeken als rolstoelgebruiker, maken we een zijdeur open welke rolstoeltoegankelijk is. Eenmaal binnen is De Helling volledig gelijkvloers en is er een rolstoeltoegankelijk (gehandicapten) toilet. Voor ons personeel is het fijn als je voor het evenement contact wilt opnemen via info@dehelling.nl of +31 (0)30 – 22 19 944 zodat we je zo goed mogelijk kunnen ontvangen.

Meer weten? Lees verder op onze toegankelijkheidspagina